Warum ist das Licht gegeben, Brahms

1Warum?
Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen,
und das Leben den betrübten Herzen?
Warum?
Die des Todes warten und kommt nicht,
und grüben ihn wohl aus dem Verborgenen;
die sich fast freuen und sind fröhlich,
daß sie das Grab bekommen.
Warum?
Und dem Manne, deß Weg verborgen ist,
und Gott vor ihm den selben bedecket.
Warum?
1Waarom geeft God het licht aan de ongelukkigen,
en het leven aan de bedroefde harten?
Waarom?
Zij wachten op de dood, maar die komt niet,
zij zouden hem wel willen opgraven uit de diepte;
zij verheugen zich bijna en zijn blij
dat ze hun graf in mogen.
Waarom?
En aan de man wiens weg verborgen is,
omdat God die voor hem heeft bedekt.
Waarom?
2Lasset uns unser Herz sammt
den Händen aufheben
zu Gott im Himmel.
2Laten wij ons hart
en onze handen opheffen
tot God in de hemel.
3Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben.
Die Geduld Hiob habt ihr gehöret,
und das Ende des Herrn habt ihr gesehen;
denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer.
3Zie, wij prijzen hen zalig die hebben verdragen.
U hebt gehoord van het geduld van Job
en het einde van de Heer hebt u gezien;
de Heer is barmhartig en hij ontfermt zich.
4Mit Fried’ und Freud’ ich fahr’ dahin
in Gottes Willen,
getrost ist mir mein Herz und Sinn,
sanft und stille.
Wie Gott mir verheissen hat,
der Tod ist mir Schlaf worden.
4In vrede en vreugde ga ik heen
in Gods wil.
Getroost is mijn hart en mijn geest,
zacht en stil.
Zoals God mij heeft beloofd:
de dood is voor mij een slaap geworden.

Teksten uit de bijbel (Job, Jacobus, Klaagliederen) en van Luther.

Vertaling: Nieuwe Bijbelvertaling. Concert: 15/16 mei 2009.

  1. Job 3: 20-23
  2. Klaagliederen 3: 41
  3. Jakobus 5: 11
  4. Martin Luther (1483-1546)

Opnamen | Partituur | Componisten | Vertalingen