Sacræ Cantiones - Gesualdo

I Virgo benedicta Sextus & bassus: Theo Verbey
Virgo benedicta,
esto mihi adjutrix
quoniam nimis tribulor
intercede pro me
nunc et in hora mortis meæ
Gezegende Maagd,
wees mij een helpster
aangezien ik zeer gekweld word;
wees mijn voorspraak
nu en in het uur van mijn dood.
Tekst van een Mariahymne
II Da pacem, Domine Sextus & bassus: Joop Voorn
Da pacem, Domine,
in diebus nostris :
quia non est alius
qui pugnet pro nobis,
nisi tu, Deus noster
Geef vrede, Heer,
in onze dagen:
want er is geen ander
die voor ons strijdt
dan Gij, Onze God.
Tekst van de Hymne voor de 17e zondag na Drie-eenheid
III Sana me, domine Sextus & bassus: Henri Broeren
Sana me, domine, et sanabor,
salvum me fac, et salvus ero,
quoniam salus mea tu es*.
Genees mij, Heer, dan zal ik gezond zijn;
red mij, dan zal ik veilig zijn;
want U bent mijn redding.
Jeremia  17:14
IV Ave sanctissima Maria* Sextus & bassus: Henri Broeren
Ave sanctissima Maria,
Mater Dei, Regina coeli,
Porta paradisi, Domina mundi.
Pura singularis.
Tu es Virgo.
Tu concepisti Jesum sine peccato.
Tu peperisti Creatorem et Salvatorem mundi
in quo non dubito.
Libera nos ab omni malo
et ora pro peccatis nostris.
Wees gegroet, allerheiligste Maria,
Moeder Gods, Koningin van de hemel,
Poort tot het paradijs, Heerseres der wereld.
U alleen bent rein,
U bent maagd,
U hebt Jezus zonder zonde ontvangen.
U hebt de Schepper en Redder der wereld gebaard, aan wie ik niet twijfel.
Verlos ons van alle kwaad
en bid voor onze zonden.
Mariahymne. De tekst is niet-liturgisch toewijsbaar en bevat verwijzingen naar het Ave Maria en het Regina Coeli.
V O Oriens Sextus & bassus: Joop Voorn
O Oriens, 

splendor lucis æternæ, 

veni, et illumina

sedentes in tenebris, 

et umbra mortis.
O, opgaande morgenzon,
schittering van eeuwig licht,
kom, en verlicht hen
die teneer zitten in duisternis
en in de schaduw van de dood.
‘O Oriens’ is de vijfde van de zg. ‘O- Antifonen’ uit de Adventstijd en wel die voor 21 december. Elk O- Antifoon is een bespiegeling over één van de namen van Christus uit Jesaja 9.
VI Discedite a me Sextus & bassus: Theo Verbey
Discedite a me
omnes qui operamini iniquitatem quoniam exaudivit Dominus
vocem fletus mei.
Ga weg van mij,
allen die kwaad doen,
want de Heer heeft (duidelijk)
het geluid van mijn wenen gehoord.
Psalm 6:9
VII Gaudeamus omnes in Domino Sextus & bassus: Theo Verbey
Gaudeamus omnes in Domino,
diem festum celebrantes
sub honore Sanctorum omnium:
de quorum sollemnitate gaudent Angeli, et collaudant Filium Dei
Laten we ons allen verheugen in de Heer,
nu wij deze feestdag vieren
ter ere van Allerheiligen,
over wier feestdag zich de engelen verheugen
en laten we samen Gods Zoon loven.
Tekst van de hymne Introïtus ter ere van Allerheiligen
VIII Veni Creator spiritus Sextus & bassus: Henri Broeren
Veni Creator spiritus,
reple tuorum corda fidelium,
et tui amoris in eis ignem accende.
Kom, Schepper, heilige Geest,
vul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
IX O sacrum convivium Sextus & bassus: Henri Broeren
O sacrum convivium!
in quo Christus sumitur:
recolitur memoria passionis eius:
mens impletur gratia:
et futurae gloriae
nobis pignus datur.
O heilig gastmaal
waarbij Christus wordt genuttigd,
de gedachtenis aan zijn lijden wordt gevierd,
de geest vervuld wordt van genade
en het onderpand voor de toekomstige heerlijkheid
aan ons wordt gegeven.
Onderdeel van een antifoon, op tekst van de Heilige Thomas van Aquino, voor de feestdag van Corpus Christi, waar het mysterie van de Eucharistie wordt herdacht.
X Adoramus te, Christe Sextus & bassus: Theo Verbey
Adoramus te, Christe,

et benedicimus tibi,

quia per tuam sanctam crucem
redemisti mundum.
Wij aanbidden U, Christus
en zegenen U,
omdat gij door uw heilig kruis
de wereld verlost hebt.
Tekst van een steeds terugkerend ‘refrein’ bij het bidden van de statiën van de lijdensweg.
XI Veni sponsa Christi Sextus & bassus: Theo Verbey
Veni sponsa Christi
Accipe coronam
Quam tibi Dominus præparavit
In æternum.
Haleluia.
Kom, bruid van Christus,
ontvang de kroon
die de Heer voor u heeft bereid
in eeuwigheid.
Halleluja.
Tekst van een wijdingshymne voor een non
XII Assumpta est Maria Sextus & bassus: Joop Voorn
Assumpta est Maria in caelum;

gaudent Angeli,

laudantes benedicunt Dominum.
Maria is in de hemel opgenomen;
de engelen zijn verheugd;
met lofprijzingen zegenen zij de Heer.
Tekst van een hymne ter gelegenheid van de feestdag van Maria Tenhemelopneming/Maria Hemelvaart.
XIII Verba mea auribus Sextus & bassus: Theo Verbey
Verba mea auribus percipe, Domine, intelligite
clamorem meum.
Intende voce orationis meæ,
rex meus et Deus meus.
Neem mijn woorden met uw oren op, Heer,
heb begrip voor mijn klagen.
Richt U op mijn luid gebed,
mijn Koning en mijn God
Psalm 5: 2-4
XIV Ardens est cor meum Sextus & bassus: Joop Voorn
Ardens est cor meum
Dominum meum videndi
Lachrymans quaero
et non invenio eum
Mijn hart brandt van verlangen,
om mijn Heer te zien.
Wenend zoek ik hem,
en ik vind hem niet.
Tekst toegeschreven aan Maria Magdalena bij het lege graf van Christus; verwijzing naar Hooglied 3.
XV Non derelinquas me Sextus & bassus: Joop Voorn
Non derelinquas me Domine
Deus meus ne discesseris a me
intende in adiutorium meum
Domine salutis meae
Verlaat mij niet, Heer.
Mijn God, wijk niet van mij.
Haast u mij te helpen,
Heer van mijn redding.
Psalm 38: 22-23
XVI O beata Mater Sextus & bassus: Henri Broeren
O beata Mater et intacta Virgo
gloriosa Regina mundi
intercede pro nobis ad Dominum
O heilige Moeder en onbevlekte Maagd,
roemrijke Koningin van de wereld,
wees onze voorspraak bij de Heer.
Tekst van een bekende Mariahymne.
XVIII Franciscus, humilis et pauper Sextus & bassus: Theo Verbey
Franciscus, humilis et pauper,
dives cælum ingreditur
et splendore indutus
hymnis cælestibus honoratur.
Franciscus, nederig en arm,
treedt rijk de hemel binnen,
en met luister omkleed
wordt hij met hemelse lofzangen geëerd.
Tekst uit het graduaal van de mis voor Sint Franciscus.
XIX O anima sanctissima Sextus & bassus: Theo Verbey
O anima sanctissima
a Jesu tam dilecta,
humiles te deprecamur ut nobis
pro peccatorum culpa
languentibus te intercedente
contritionis lachrymæ concedantur.
O allerheiligste ziel,
door Jezus zo bemind,
nederig bidden wij u dat aan ons,
die vanwege de schuld van onze zonden
verkwijnen, door uw tussenkomst
tranen van droefheid en berouw worden vergund.
Tekst van een onbekende Mariahymne.
XX Illumina nos Sextus & bassus: Joop Voorn
Illumina nos, misericordiarum Deus
Septiformini Paracliti gratia,
Ut per eam a delictorum tenebris liberati,
Vitae gloria perfruamur.
Verlicht ons, God van medelijden,
met de genade van de zevenvoudige Helper,
opdat wij, van het duister van onze zonden verlost,
daardoor de glorie van het leven mogen genieten.
Vanuit de traditie van de R.K. kerk gaf de Heilige Geest als Helper, de letterlijke vertaling van het griekse woord Paraclitos, of als Trooster/ Bijstand aan de gelovige zeven gaven: wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid en ontzag voor God.

Vertaling copyright ©2013 Cappella Gabrieli bij geen andere vermelding.

Opnamen | Partituur | Componisten | Vertalingen