Nunc dimittis, Gibbons

(Lucas 2, 29-32)
Lord, now lettest thou thy servant depart
in peace : according to thy word.
For mine eyes have seen thy salvation,
Which thou hast prepared:
before the face of all people;
To be a light to lighten the Gentiles
and to be the glory of thy people Israel.
Nu laat u, Heer, uw dienaar heengaan
in vrede, zoals u heeft beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
die u bewerkt heeft
ten overstaan van alle volken:
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.
Glory be to the Father
And to the Son
And to the Holy Ghost
As it was in the beginning
And ever shall be
World without end.
Amen.
Glorie zij de Vader
En de Zoon
En de Heilige Geest,
Zoals het was in het begin,
nu en altijd,
in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Het Magnificat en het Nunc Dimittis zijn vaste liturgische ankerpunten in bijv. de Evensong.

Vertaling copyright ©2014 Cappella Gabrieli. Concert: Mei 2014.

Opnamen | Partituur | Componisten | Vertalingen