Tod und Leben, Micheelsen

Tod und Leben – Ein deutsches Requiem Dood en leven – Een Duits requiem
Mitten wir im Leben sind
Mit dem Tod umfangen,
Wen such’n wir der Hilfe tu,
Dass wir Gnad’ erlangen?
Das bist du, Herr, alleine.
Uns reuet unser’ Missetat,
Die dich, Herr, erzürnet hat.
Midden in het leven zijn
We door de dood omgeven
Wie kan ons helpen
Zodat wij genade vinden?
Dat bent U, Heer, alleen.
We hebben berouw van onze zonde
Die U, Heer, vertoornd heeft.
Heiliger Herre Gott,
Heiliger, starker Gott,
Heiliger, barmherziger Heiland,
Du ewiger Gott!
Lass uns nicht versinken
In der bittern Todesnot.
Kyrieleison!
Heilige heer God,
Heilige, sterke God,
Heilige, barmhartige Heiland,
U, eeuwige God!
Laat ons niet ten onder gaan
in bittere doodsnood.
Ontferm U over ons!
Herr Gott, du bist unsere Zuflucht
für und für.
Ehe denn die Berge worden
und die Erde und die Welt geschaffen worden,
bist du, Gott,
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Heer, u bent ons een toevlucht geweest
van geslacht op geslacht.
Nog voor de bergen waren geboren,
nog voor u aarde en land had gebaard –
was u er, o God,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Der du die Menschen lassest sterben und sprichst: Kommt wieder, Menschenkinder! U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: ‘Keer terug, mensenkind.’
Denn tausend Jahre sind vor dir
wie der Tag, der gestern vergangen ist,
und wie eine Nachtwache.
Duizend jaar zijn in uw ogen
als de dag van gisteren die voorbij is,
niet meer dan een wake in de nacht.
Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, und sind wie ein Schlaf,
Gleich wie ein Gras, das doch bald welck wird, das da frühe blühet und bald welck wird.
U laat ons voorbij stromen als een rivier,
vervliegen als slaap in de morgen,
als gras dat snel verwelkt
dat ’s morgens vroeg bloeit en snel verwelkt .
Es ist ein Schnitter, heißt der Tod
Hat Gwalt vom großen Gott:
Heut wetzt er das Messer,
es schneidt schon viel besser,
bald wird er drein schneiden,
wir müssen´s leiden.
Hüt dich, schöns Blümelein!
Een maaier, dat is de dood,
zijn macht kreeg hij van de grote God:
Kijk, hij wet zijn zeis,
om hem scherper te maken.
Straks zal hij toeslaan,
wij moeten het ondergaan.
Pas op, mooi bloempje!
Lehre uns bedenken,
dass wir sterben müssen,
auf dass wir klug werden.
Leer ons
zo onze dagen te tellen
dat wijsheid ons hart vervult.
Unser Leben währet siebzig Jahre,
und wenn's hoch kommt,
so sind's achtzig Jahr’,
und es köstlich gewesen ist,
so ist es Mühe und Arbeit gewesen;
denn es fähret schnell dahin,
als flögen wir davon
Zeventig jaar duren onze dagen,
of, als wij sterk zijn, tachtig jaar.
Het beste daarvan
is moeite en leed,
het gaat snel voorbij
en wij vliegen heen.
Ihr habt nun Traurigkeit
Aber, ich will euch wiedersehen,
und euer Herz soll sich freuen, und
eure Freude soll niemand von euch nehmen.
Jullie hebben nu verdriet,
maar ik zal jullie terugzien,
en dan zul je blij zijn,
en niemand zal jullie je vreugde afnemen.
Wenn mein Stündlein vorhanden ist
Und ich soll fahr’n mein Straßen
So gleit’ du mich Herr Jesu Christ
Mit hilf mir nicht verlasse,
Mein Seel’ an meinem letzten End
Befehl ich wohl in deine Händ’,
Du wollst sie mir bewahren.
Als mijn tijd gekomen is
en ik aan mijn laatste reis begin,
ga dan met me mee, Heer Jezus Christus
help mij en verlaat mij niet.
Mijn ziel, aan mijn einde,
beveel ik in uw handen,
daar is zij veilig.
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis:
Wir werden nicht alle entschlafen,
wir werden aber alle verwandelt werden.
Ik zal u een geheim onthullen:
wij zullen niet allemaal eerst sterven –
toch zullen wij allemaal veranderd worden.
Es wird gesät verweslich,
und wird auferstehen unverweslich.
Es wird gesät in Unehre,
und wird auferstehen in Herrlichkeit.
Es wird gesät in Schwachheit,
und wird auferstehen in Kraft.
Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt,
wat onaanzienlijk is als het wordt gezaaid, wordt met schittering opgewekt.
Wat zwak is als het wordt gezaaid,
wordt met kracht opgewekt.
Die mit Tränen säen,
werden mit Freuden ernten.
Sie gehen hin und weinen
und tragen edlen Samen
und kommen mit Freuden
und bringen ihre Garben.
Zij die in tranen zaaien,
zullen oogsten met gejuich.
Wie in tranen op weg gaat,
dragend de buidel met zaad,
zal thuiskomen met gejuich,
dragend de volle schoven.
Nun aber ist Christ erstanden von den Toten.
"Der Tod ist verschlungen in den Sieg.
Tod, wo ist dein Stachel?
Hölle, wo ist dein Sieg?"
Gott aber sei Dank,
der uns den Sieg gegeben hat
durch unsern Herrn Jesum Christum.
Maar nu is Christus opgestaan uit de dood.
‘De dood is opgeslokt en overwonnen.
Dood, waar is je angel?’
Dood, waar is je overwinning?’
Laten we God danken,
die ons de overwinning geeft
door Jezus Christus, onze Heer.
Gloria sei dir gesungen
Mit Menschen- und Engelzungen,
Mit Harfen und mit Zimbeln schön.
Von zwölf Perlen sind die Tore an deiner Stadt
Wir stehn im Chore der Engel
hoch um deinen Thron.
Gloria zij u gezongen
met mensen- en met engelentongen
met muziek van harpen en cimbalen.
Van twaalf parels zijn de poorten van uw stad wij staan in het koor tussen de engelen
hoog boven uw troon.
Kein Aug hat je gespürt,
Kein Ohr hat je gehört
Solche Freude.
Des jauchzen wir
und singen das Halleluja, für und für.
Geen oog heeft ooit gezien,
geen oor heeft ooit gehoord,
zulke vreugde.
Daarover juichen we
en zingen Halleluja, voor eeuwig.

Vertaling copyright ©2009 Cappella Gabrieli. Concert: 15/16 mei 2009.

Opnamen | Partituur | Componisten | Vertalingen