Ave Maria, Palestrina

Ave Maria, gratia plena,

Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus,

et benedictus Fructus ventris tui, Iesus.

Wees gegroet Maria, vol van genade.

De Heer is met U.

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.

En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot.
Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Heilige Maria, Moeder van God,

bid voor ons, zondaars,

nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Vertaling copyright ©2014 Cappella Gabrieli. Concert: Mei 2014.

Opnamen | Partituur | Componisten | Vertalingen