When David heard, Tomkins

When David heard
that Absalom was slain,
he went up to his chamber
over the gate
and wept and thus he said:
‘O, my son Absalom!
Would God I had died for thee.
O, Absolom, my son!’
Toen David hoorde
dat Absalom vermoord was,
trok hij zich terug in zijn vertrek
boven de poort
en weende, zeggende:
‘O, mijn zoon Absalom!
Was ik maar dood in plaats van jij!
O, Absalom, mijn zoon!’

Vertaling copyright ©2014 Cappella Gabrieli. Concert: Mei 2014.

Opnamen | Partituur | Componisten | Vertalingen