Tomás Luis De Victoria - Missa pro defunctis

NB: Cursieve teksten: Gregoriaans

Introitus
Requiem æternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam;
ad te omnis caro veniet.
Requiem æternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Geef hun eeuwige rust, O Heer
En laat het eeuwig licht op hen schijnen
Een lofzang, O God, ontvangt U in Zion
En een gelofte zal U betaald worden in Jeruzalem
Verhoor mijn gebed
Alle vlees zal voor U komen.
Geef hun eeuwige rust, O Heer
En laat het eeuwig licht op hen schijnen
Kyrie
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison
Heer, ontferm u over ons
Christus ontferm u over ons
Heer, ontferm u over ons
Graduale
Requiem æternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
In memoria æterna erit iustus,
ab auditione mala non timebit.
Geef hun eeuwige rust, O Heer
En laat het eeuwig licht op hen schijnen
In de eeuwige herinnering zal de rechtvaardige zijn, door een kwaad gerucht zal hij niet bevreesd worden.
Offertorium
Domine Jesu Christe!
Rex gloriae!

Libera animas omnium fidelium
defunctorum de poenis inferni
et de profundo lacu.
Libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas Tartarus,
ne cadant in obscurum,
sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam,
quam olim Abrahae promisisti,
et semini ejus.
Heer Jezus Christus,
Koning der heerlijkheid!
Vrijwaar de zielen van alle gelovigen
die overleden zijn, van de straffen der hel
en verlos hen uit de diepe poel.
Ontruk hen aan de muil van de leeuw,
laat de onderwereld hen niet verzwelgen,
laat hen niet in het duister vallen:
maar laat de banierdrager, de heilige Michaël,
hen doen verschijnen in uw Heilig licht,
dat Gij eertijds hebt beloofd aan Abraham
en zijn nakomelingen.
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Heilig, heilig, heilig,
de Heer, de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Benedictus- Hosanna
Benedicitus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.
Gezegend Hij, die komt in de naam van de Heer.
Hosanna in de Hoge.
Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef hun rust.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef hun rust.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef hun eeuwige rust.
Communio
Lux æterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in æternum,
quia pius es.
Requiem æternam dona eis, Domine;
et lux perpetua luceat eis;
cum Sanctis tuis in æternum,
quia pius es.
Laat het eeuwig licht op hen schijnen, O Heer
voor eeuwig bij uw heiligen,
voor uw waardigheid genadig.
Schenk hen eeuwige rust, O Heer;
en laat het eeuwig licht op hen schijnen.
Laat het eeuwig licht op hen schijnen, O Heer
voor eeuwig bij uw heiligen,
Motectum
Versa est in luctum cithara mea,
et organum in vocem flentium,
Parce mihi Domine,
nihil enim sunt dies mei.
Mijn harp is gestemd voor geweeklaag
en mijn orgel voor de stem van hen die wenen.
Spaar mij, Heer,
want mijn dagen zijn nietig.
Responsorium
Libera me, Domine, de morte aeterna
in die illa tremenda
quando coeli movendi sunt et terra,
dum veneris judicare saeculum per ignem.
Tremens factus sum ego et timeo,
dum discussio venerit
atque venture ira
quando coeli movendi sunt et terra.
Heer, bevrijd mij van de eeuwige dood
op die verschrikkelijke dag,
wanneer hemel en aarde geschokt zullen worden,
wanneer Gij met vuur de eeuwigheid komt oordelen.
Ik beef, en ik ben bang,
voor het oordeel dat zal komen,
en voor de naderende toorn,
wanneer hemel en aarde geschokt zullen worden.
Requiem
Requiem æternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Geef hun eeuwige rust, O Heer
En laat het eeuwig licht op hen schijnen
Kyrie eleison Heer, ontferm u over ons.

Vertaling copyright ©2011 Cappella Gabrieli. Concerten: maart, april 2011.

Opnamen | Partituur | Componisten | Vertalingen